ⓘ Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, ОХУ. ОХУ-ын Боловсрол, шинжлэх ухааны яам нь 2004 оны 3-р сараас 2018 оны 5-р сар хүртэл үйл ажиллагаагаа явуулж байсан. Энэ нь О ..

                                     

ⓘ Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (ОХУ)

ОХУ-ын Боловсрол, шинжлэх ухааны яам нь 2004 оны 3-р сараас 2018 оны 5-р сар хүртэл үйл ажиллагаагаа явуулж байсан. Энэ нь ОХУ- д шинжлэх ухааны байгууллагууд, боловсрол, сургуулийн магадлан итгэмжлэлийг хянах үүрэгтэй. Тус агентлаг нь Москва хотын төв захиргааны тойргийн Тверской дүүрэгт төв байртай байжээ.

Тус яам нь ОХУ-ын Дээд боловсролын байгууллагууд, Улсын боловсролын байгууллага "удирдлагын академи", Туршилтын төв, Академик Хүлээн авалт, хөдөлгөөний үндэсний мэдээллийн төвийг удирддаг байв. 2018 оны 5-р сард энэ яамыг Боловсролын яам, Шинжлэх ухаан, дээд боловсролын яам болгон хуваах шийдвэр гаргасан.

                                     

1. ОХУ-ын Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яам Байгуулагдсан нь

ОХУ-ын Боловсрол, шинжлэх ухааны яам ОХУ-ын БСШУЯ нь 2004 оны 3-р сарын 9-нд ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн N 314-р зарлигаар байгуулагдсан. Тус яам хуучнаар ОХУ-ын Боловсролын яамны үйл ажиллагааны чиглэлээр зохицуулалтын эрх зүйн актуудыг батлахтай холбоотой чиг үүргийг, мөн шинжлэх ухааны салбарт зохицуулагдсан эрх зүйн актуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргийг олж авсан. ОХУ-ын Аж үйлдвэр, шинжлэх ухаан, технологийн яамыг татан буулгаж, ОХУ-ын патент, худалдааны тэмдгийн агентлагийн үйл ажиллагааны чиглэлээр зохицуулалтын эрх зүйн актуудыг батлахтай холбогдсон чиг үүргийг тулгуурлаж ажилладаг байсан.

                                     

1.1. ОХУ-ын Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яам Байгуулагдсан нь Бие даасан 2 яам бий болсон нь

2018 оны 5-р сарын 15-ны өдөр Боловсрол, шинжлэх ухааны яам Боловсролын яама орос. Министерство просвещения, шууд утгаар нь "Гэгээрлийн яам" ба Шинжлэх ухаан, дээд боловсролын яам орос. Министерство науки и высшего образования гэж 2 хуваагдав. Эхнийх нь тус улсын дунд сургууль, мэргэжлийн боловсролын сургуулиудыг хянах бол харин сүүлийнх нь их дээд сургууль, судалгааны байгууллагуудыг удирдах ёстой. 2013–2018 онд ОХУ-ын Шинжлэх Ухааны Академийн байгууллагуудыг удирдаж байсан Холбооны Шинжлэх Ухааны Байгууллага ФАСО одоо Шинжлэх ухаан, Дээд боловсролын яамны бүрэлдэхүүнд орно. Холбогдох гүйцэтгэх захирамжид Ерөнхийлөгч Владимир Путин гарын үсэг зуржээ.