ⓘ Сургалтын төлөвлөгөө бол аливаа хэлбэрийг сургалтыг хичээлийн агуулгыг төлөвлөж баталсан хичээлийн нэрсийн жагсаалт юм. Өөрөөр хэлбэл, сургалтын хөтөлбөрт багта ..

Хүний нөөцийн бүртгэлийн систем

Хүний нөөцийн удирдлага, төлөвлөлтийн систем нь ажилтны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, ажлын байрны тодорхойлолт, ажилтан албан тушаалтныг үнэлэх үнэлгээний бодлого зэрэг хүний нөөцийн хэлтсийн бүхий л үйл ажиллагааг хамруулсан бөгөөд зохион байгуулалтыг оновчтой болгох, хяналтыг сайжруулах, удирдлагын зардлыг бууруулах, ажилтан бүрийн бүтээмжийг сайжруулах зэрэг олон давуу тал, боломжийг бий болгох систем юм. Систем нь хүний нөөцийн дараах үндсэн функцуудын дагуу бүртгэл хийнэ. Үүнд: Төлөвлөлт Сонгон шалгаруулалт – функцыг удахгүй системд нэмж оруулна. Бүрдүүлэлт Үнэлгээ Сургалт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 180 тоот тогтоолын дагуу Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт гуравдахь удаагаа дахин бие даасан институт болж байгуулагдан үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж байна. Энэ тогтоолоор батлагдсан" БМДИ-ийн дүрэм”-д". багш, боловсролын байгууллагын багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үйл ажиллагааг боловсролын хөгжлийн бодлого болон нийгмийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан орчин үеийн мэдээлэл технологид суурилж, олон улсын стандартад нийцүүлэн зохион байгуулж, багшаар дамжуулан боловсролын салбарыг хөгжүүлэх явдал юм.” гэж тус байгууллагын зорилгыг тодорхойлжээ.

Баянтүмэн сум

Баянтүмэн - Дорнод аймгийн сум. Монгол улсын харъяат Баянтүмэн сумын суурин хүн ам - 1.872. Энэ тооллогын дүнгээр бол аймгийн 14 сумнаас 9-р олон хүн амтай сум юм. Сумын нутаг дэвсгэр захиргааны 4 багт хуваагддаг. Сумын төв нь Цагаандэрс. 1941 он хүртэл Чойбалсан хотыг "Баянтүмэн" гэж нэрлэдэг байв. Баянтүмэн сум нь 1959 онд байгуулагдаж 2009 онд түүх 50 жилийн ойгоо угтаж 50 бүтээлч ажлын хүрээнд тэмдэглэн өнгөрүүлсэн. Засаг захиргааны анхан шатны нэгж 4 багтай, 692 өрх, 2085 хүн амтай, 83 мянган толгой малтай, төсвийн 5 байгууллага, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж 11, хоршоо 2, 23 малчдын ...

Нууц

Бусад хэрэглээний хувьд харна уу. Нууц байдал эндээс дахин хандана уу. Ромын Католик Сүмийн жанрын хуулинд саад тотгор болж буй каноны хууль -ийг үзнэ үү. "Нууц" эндээс дахин хандана уу. Бусад хэрэглээний хувьд үлдсэн хэсгийг харна уу. "Нууц" эндээс шилжиж байна. Бусад хэрэглээний хувьд үлдсэн хэсгийг -ийг үзнэ үү. "Хамгаалалт" энд байна. Бусад хэрэглээний хувьд үлдсэн хэсгийг -ийг үзнэ үү. Нууц нууцлагдмал байдал эсвэл нуугдмал байдал гэж нэрлэдэг гэдэг нь тодорхой хувь хүмүүс эсвэл бүлгийн" мэдэх шаардлагагүй” мэдээллийг бусад хүмүүстэй хуваалцахдаа нуух явдал юм. Нууцлагдсан далд зүйлий ...

Хамтын оролцоотой ойн менежмент

Хамтын оролцоотой ойн менежмент ба ойн нөхөрлөлийн үйл ажиллагааны тухай Манай улсын нийт нутаг дэвсгэрийн 9.2 хувийг ойн сан эзэлдэг боловч тэдгээрийн 70 % нь хөгширч, түймэр, шавьжинд идэгдсэн байна. Түүний зэрэгцээ цэвдэгт хөрс багасч байгаагаас хүчтэй салхинд мод унах явдал нэмэгдсээр байна. Манай орны дулаарлын түвшин дэлхийн дунджаас 3 дахин их болж, ой, хээрийн түймэр гарах эрсдэл нэмэгдэн, түймрийн улмаас ой өвчлөх, хортон шавьжинд идэгдэх зэргээр экосистемийн хөгжилд сөргөөр нөлөөлөн, нийгэм, эдийн засагт ихээхэн хохирол учруулж байна. БОАЖЯам 2010 онд улсын хэмжээнд 1135.6 мян га ...

                                     

ⓘ Сургалтын төлөвлөгөө

Сургалтын төлөвлөгөө бол аливаа хэлбэрийг сургалтыг хичээлийн агуулгыг төлөвлөж баталсан хичээлийн нэрсийн жагсаалт юм. Өөрөөр хэлбэл, сургалтын хөтөлбөрт багтаах хичээлүүд буюу сургалтын үйл ажиллагааны хүрээнд судлах хичээлийн жагсаалт товчооныг хэлнэ.

Сургалтын төлөвлөгөө гэсэн Англи Syllabus үгний гарал нь латин хэлний "жагсаалт" гэсэн үгнээс гаралтай аж.

                                     

1. Агуулгын тойм

Сургалтын төлөвлөгөөнд хичээлийн нэрсийн жагсаалтыг гаргахдаа зайлшгүй багтаах агуулга бий. Үүнд

 • Сургалтын цаг, багц цагийн багтаамж,
 • Дадлага ажил,
 • Хичээлийн төрөл,
 • Тайлбар
 • Эрдэм шинжилгээний ажил
 • Дэс дараалал,
                                     

2. Бүтэц

Сургалтын төлөвлөгөөг бүх шатны боловсролын байгууллага гаргаж ажилладаг. Сургалтын төлөвлөгөөний дагуу сургалтын хөтөлбөрийг гаргаж хэрэгжүүлдэг.

Их дээд сургуулийн сургалтын төлөвлөгөө нь хичээлийн жагсаалтыг гаргахдаа ерөнхийдөө 9-11 ангилж, жагсаадаг.

 • Чөлөөт сонголт Free elective-ын хичээл
 • Ерөнхий суурь General Education хичээл
 • Онолын мэдлэг Theory-ийн хичээл
 • Зэрэгцүүлэн судлах Core quasit хичээл
 • Сонгон судлах Elective хичээл
 • Туршилт, дадлага хэрэглээ Laboratory Practice-ний хичээл
 • Мэргэжлийн хичээл Major course
 • Дадлага Internship хичээл
 • Мэргэжлийн суурь Core хичээл
 • Заавал судлах Compulsory хичээл
 • Залгамж Prerequisite хичээл
                                     

2.1. Бүтэц Ерөнхий суурь хичээл

Ерөнхий суурь хичээл нь нийгэм хүмүүнлэг, байгалийн шинжлэх ухааны суурь мэдлэг өгөх буюу суурь мэдлэг зорилготой хичээлүүд байна.

                                     

2.2. Бүтэц Мэргэжлийн хичээл

Сургалтын үндсэн хөтөлбөрийн мэргэжил мэдлэг ур чадвар өгөхөд чиглэсэн буюу тодорхой чиглэл, салбараар төвлөрч, гүнзгийрэн судлах боломж олгох зорилготой хичээлүүдийн хэлнэ.

                                     

2.3. Бүтэц Заавал судлах хичээл

Сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд зайлшгүй судлах шаардлагатай буюу тодорхой чиглэлийн ойлголтоо гүнзгийрүүлэх, олон янзын ур чадварыг нь сайжруулах зорилготой хичээлүүд юм.

                                     

2.4. Бүтэц Сонгон судлах хичээл

Сургалтын хөтөлбөрийн сургалтын төлөвлөгөөний хүрээнд судалж үзвэл зохих буюу сургалтын хөтөлбөрийн судалбал зохих хамгийн бага цагийг нөхөн гүйцээх зорилготой хичээлүүд байна.                                     

2.5. Бүтэц Залгамж хичээл

Сургалтын хөтөлбөрт багтсан тодорхой нэг болон хэд хэдэн хичээлийг судлахаас өмнө амжилттай судалсан байх ёстой хичээлүүд юм.

                                     

2.6. Бүтэц Зэрэгцүүлэн судлах хичээл

Сургалтын хөтөлбөрт багтсан тодорхой нэг хичээлтэй зэрэгцүүлэн судлах хичээлүүдийг хэлнэ.

                                     

2.7. Бүтэц Чөлөөт сонголтын хичээл

Сургалтын хөтөлбөрт багтдаг боловч суралцагч бүр зайлшгүй судлах албагүй ч өөрийгөө хөгжүүлэх, зорилгоор сонгон судалдаг хичээлүүд юм.

                                     

2.8. Бүтэц Онолын мэдлэг олгох хичээл

Сургалтын хөтөлбөрөөр олгох шинжлэх ухааны мэдлэг, зарчим, агуулга, үндсэн ухагдахуун дээр үндэслэн мэдлэг олгох хичээлүүдиийг хэлдэг.

                                     

2.9. Бүтэц Туршилт, дадлагын хэрэглээний хичээл

Сургалтын хөтөлбөрөөр олгох шинжлэх ухааны онолын мэдлэгийг бодит амьдралын үйл ажиллагаанд чиглэсэн туршилт дээр үндэслэн дадлага олгох буюу ажлын ур чадвар эзэмшүүлэх хичээлүүд юм.