ⓘ Барилгын акустик нь барилгын физик тухайлбал акустик байшингийн дотоод орон зай ба гадаад ертөнц хоёрын хоорондох дуу чимээний тархалт уг байгууламжид нөлөөлөх ..

                                     

ⓘ Барилгын акустик

Барилгын акустик нь барилгын физик тухайлбал акустик байшингийн дотоод орон зай ба гадаад ертөнц хоёрын хоорондох дуу чимээний тархалт уг байгууламжид нөлөөлөх нөлөөллийг судалдаг салбар юм.

                                     

1. Судалгааны чиглэл

Барилгын акустик нь ихэвчлэн агаар дахь дуу чимээний тархалт ба барилгын хэсгүүдэд обьектоор дамжих дуу чимээний тархалтыг судалдаг.

Уламжлалт судалгааны чиглэлүүд болох дуу чимээ тусгаарлалт ба шалны дуу тусгаарлалтаас гадна хатуу бид тархах дууны салбар барилгын акустикт чухал үүрэг гүйцэтгэх болжээ.

                                     

2. Гадаад холболт

 • WikiRecordings Guide to Recording Studio Acoustics
 • National Council of Acoustical Consultants
 • Acoustical Society of America
 • Institute of Acoustics
 • Concert Hall Acoustics
 • diracdelta.co.uk Room mode calculator
 • Optimum sizes for small rooms
 • Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP
 • Speech Privacy Calculator
 • Everything You Always Wanted to Know About Concert Hall Acoustics
 • RWTH Aachen: "Bauakustik"
 • Der Unterschied zwischen Bauakustik und Raumakustik
 • American Institute of Architects
 • Acoustic Modelling using Google SketchUp
 • Aural Architecture
 • An on-line version of an exhibition on concert hall acoustics originally shown at the South Bank Centre, London
                                     
 • Барилгын хийц Барилгын материал судлал - барилгын материалын технологи Барилгын физик ба барилгын акустик Барилгын биологи ба барилгын хими барилгын даацын
 • хэмнэлттэй барилгын салбарын барилгын материалын мэдээлэл герман baustoffkunde.info - Барилгын физик, барилгын хими, акустик барилгын салбарын нормууд
 • барилгын хийцийн төлөвлөлтийн эхний үе шатнаас нь эхлэн төлөвлөлтөнд тусгагдана. Дулаан Чийглэг Акустик Галын аюулгүй байдал Нарны гэрэл Амьсгалдаг хана
 • хоолой Энэ төрлийн тоноглолуудын төлөвлөлтөнд илүүтэйгээр акустик дуу чимээний тусгаарлалт, барилгын хийц ба гал хамгаалалыг анхаарах ёстой. Цаг уурын өөрчлөлтийн
 • ухаан юм. Одоогоор инженерийн олон хэрэгцээнд тухайлбал аэродинамик, аэро - акустик гидродинамик, электродинамик, эрүүл мэнд, химийн үйлдвэрлэл, термодинамик