ⓘ Огторгуй гэдэг нь объектын байрлал, чиглэлийг заадаг хязгааргүй гурван хэмжээст орон зай юм. Хэдийгээр бодит орон зайг гурван шулуун шугмаар илэрхийлдэг боловч ..

Хаусдорфын огторгуй

Математикт Хаусдорфын огторгуй гэж ялгаатай цэг болгон нь дөхөлтөөр тусгаарлагддаг топологи огторгуйг хэлнэ. T 2 огторгуй ч гэдэг. Топологи огторгуйн тухай янз бүрийн тусгаарлалтын аксиомуудын нөхцөлд энэхүү Хаусдорфын огторгуй нь хамгийн ихээр дурьдагддаг. Топологийн онолын үндэслэгчдийн нэг Феликс Хаусдорфын нэрээр нэрлэгдсэн.

Бөмбөлөг

Бөмбөлөг гэдэг нь бөмбөрцгийн гадаргуу юм. Математикт бөмбөлгийг зайн тухай ойлголт өгөгдсөн огторгуйн тодорхой цэгээс ижил зайд орших элементүүдийн олонлог хэмээн тодорхойлдог. Тэрхүү цэгийг бөмбөлгийн төв гэх бөгөөд бөмбөлөг нь төвийнхөө хувьд, мөн төвийг дайрсан дурын шулуун, дурын хавтгайн хувьд тэгш хэмтэй дүрс болно. Бөмбөлгөөр хашигдсан огторгуйн хэсэг нь бөмбөрцөг юм. Ерөнхийдөө бөмбөлөг гэвэл Евклидийн огторгуй E 3 -д тодорхойлогдсон буюу 3-хэмжээст бөмбөлгийг ойлгоно.

Шулуун (математик)

Шулуун шугам эсвэл товчоор шулуун гэдэг нь геометрийн элемент бөгөөд, төгсгөлгүй эгц үргэлжлэх, захын цэггүй, 0 өргөнтэй дүрс юм. Төгсгөлөг урт бүхий шулууны хэсгийг хэрчим, нэг захын цэг бүхий шулууны хэсгийг цацраг гэдэг. Тодорхойлолт: Шулуун нь төгсгөлгүй урт, төгсгөлгүй нарийн болоод хоёр чиглэлдээ хязгаарлагдахгүй шугамыг шулуун гэж нэрлэнэ. Эхлэлтэй төгсгөлгүй шугамыг цацраг гэнэ. Эхлэл төгсгөлтэй шугамыг хэрчим гэнэ. Харин цэгийг тодорхойлолтгүй авч үздэг билээ.

Гүдгэр олонлог

Евклидийн огторгуйд өгөгдсөн олонлогийн дурын 2 цэгийг холбосон хэрчмийн бүх цэг тухайн олонлогт харьяалагдаж байвал уг олонлогийг гүдгэр олонлог гэж нэрлэнэ.

Стефан Банах

Стефан Банах нь Польшийн математикч юм. Тэрээр Австри-Унгарын эзэнт гүрний харьяанд байсан Краков хотод төржээ. Львовын технологийн их сургуульд инженер болохоор суралцаж байсан боловч математик дахь авъяас билэг нь илэрч, математикч болжээ. 1920 онд докторын зэрэг горилсон бүтээлдээ өдгөө Банахын огторгуй гэгдэх болсон ойлголтыг оруулж ирснээр орчин үеийн функционал анализын эцэг гэж нэрлэгдэх болжээ. Банах 1939 онд Польшийн математикчдын нийгэмлэгийн тэргүүнээр сонгогдсон байна. Дэлхийн хоёрдугаар дайны үед Нацист Германд олзлогдож байсан бөгөөд Зөвлөлт Холбоот Улс түүний амьдарч байсан ...

Синусын теорем

Тригонометр дэх Синусын теорем гэдэг нь гурвалжны талуудын урт болон өнцгүүдийн синусын хоорондын хамаарлыг харуулсан тэгшитгэлийг хэлнэ. Томьёолбол, a sin ⁡ A = b sin ⁡ B = c sin ⁡ C = d, {\displaystyle {\frac {a}{\sin A}}\,=\,{\frac {b}{\sin B}}\,=\,{\frac {c}{\sin C}}\,=\,d,} Энд a, b, c нь гурвалжны талуудын урт, A, B, C нь тэдгээрийн эсрэг өнцгүүдийг заана баруун гар тал дахь зургийг үзнэ үү. Мөн d нь уг гурвалжныг багтаасан тойргийн диаметр. Уг тэгшитгэлийн, диаметртэй хэсгийг нь ашиглаагүй үед урвууг нь ашиглах тохиолдол бий: sin ⁡ a = sin ⁡ b = sin ⁡ C c. {\displaystyle {\frac {\si ...

                                     

ⓘ Огторгуй

Огторгуй гэдэг нь объектын байрлал, чиглэлийг заадаг хязгааргүй гурван хэмжээст орон зай юм. Хэдийгээр бодит орон зайг гурван шулуун шугмаар илэрхийлдэг боловч орчин үеийн физикт дөрвөн хэмжээст хугацаат-орон зайн нэг хэсэг нь бидний мэдэрдэг огторгуй юм гэж үздэг. Огторгуйн тухай ойлголт нь үндсэн физкийн хамгийн чухал гол ойлголт болно. Одоог болтол гүн ухаанчид огторгуй нь тусдаа зүйл эсвэл олон зүйлсийн холбоос, эсвэл том зүйлийн нэгэн хэсэг талаар хоорондоо маргаантай байдаг.

                                     
 • Хаусдорфын огторгуй юм. Хаусдорфын огторгуйн дэд огторгуй ба шулуун үржвэр огторгуй нь мөн Хаусдорфын огторгуй болно. Хаусдорфын огторгуй нь T1 огторгуй юм.
 • Англи: mathematics, Орос: математика буюу Тоон ухаан нь тоо хэмжээ, бүтэц, огторгуй өөрчлөлт зэрэг ойлголтууд дээр төвлөрсөн мэдлэгийн цогц, мөн тэдгээрийн
 • онолын суурь тэгшитгэлд өргөн хүрээнд адил хэмжээтэй гарч үргэлжилсээр Огторгуй хугацаа цаг гэсэн дөрвөн хэмжээст бүтэц рүү нэгддэг. Өөрөөр хэлбэл баруун
 • Ерөнхийдөө бөмбөлөг гэвэл Евклидийн огторгуй E3 - д тодорхойлогдсон буюу 3 - хэмжээст бөмбөлгийг ойлгоно. Метрийн огторгуй X, d - ийн хувьд c цэгийг бэхлэн
 • мөсөн дуслуудын нүдэнд үзэгдэх бөөгнөрөл юм. Зөвхөн дэлхий гэлтгүй сансар огторгуй дах од эрхсийн гадаргууд хөвөх ус, мөсөн дуслыг ч бас үүл гэнэ. Үүлийг
 • тодорхойлолтгүйгээр ойлгодог ч яг үнэндээ тийм байх албагүй билээ. Муруй огторгуй дахь Евклидийн биш геометр дахь шулуун нь Евклидийн геометрт муруйж харагддаг
 • бүжигчин юм. Нэр нь түгсэн бүтээлүүд: Фрида Frida - 2002 Задгай сансар огторгуй Open Range - 2003 Нисэх онгоцны буудал The Terminal - 2004 Милк Milk
 • аймгуудыг буюу оршин байгаа бүх юмыг багтаах нэр юм. Энэ үг ихэвчлэн сансар, огторгуй ертөнц, дэлхий гэдэгтэй солбиж хэрэглэгдэх нь түгээмэл юм. Эрдэмтэд урт
 • Андрей Колмогоров юм. Тэрээр Ричард фон Майзесын оруулж ирсэн түүврийн огторгуй мөн хэмжээсийн онолыг ашиглан Колмогоровын аксиомууд гэж нэрлэгдэх болсон
 • хэрчмийн бүх цэг C дотор байна. Энэ нь бодит, эсвэл комплекс топологи вектор огторгуй дахь гүдгэр олонлогууд нь холбоост олонлог болохыг илтгэж байна.
 • өнгийн шагай өрөөд төмөр гэж нэрлэнэ. Мөн дөрвөн сарвуун дээр нь шороо, огторгуй уул, салхи гэж тус тус нэг шагай тавьдаг. Ийнхүү цагаан сарын үед наадах