ⓘ Зан үйлийн эдийн засаг. Сүүлийн 10-15 жилийн туршид эдийн засгийн шинжлэх ухаанд хамгийн их халуун яриа өрнөж буй салбар бол зан үйлийн эдийн засаг хэвээр байна ..

Халх журам XYIII зууны үеийн монголын хууль цааз

Халх журам XYIII зууны үеийн монголын хууль цааз Манжууд 16 дугаар зууны сүүл 17 дугаар зууны эх үеэс Ази тивд хүчирхэгжиж нэн ялангуяа эл үед монголд улс төрийн бутрал хүчинтэй болж нийгэм, улс төр, эдийн засгийн бүхий л салбарт гүн хямралд орсон нь монголын нөлөө бүхий язгууртнууд нэгэнт хүчирхэгжиж буй манжийг дагах, тэдгээртэй ураг барилдах зэргээр өөрсдийн улс төрийн байр сууриа алдсаар байсан юм. Монголын эзэнт гүрэн унаснаас хойш монголчууд Төв Азид улс төр, эдийн засгийн бүхий л салбарт үзүүлэх нөлөө буурч байсан нь монголын зүүн өмнө орших Манж, тунгус угсааны аймгууд XVII зууны э ...

                                     

ⓘ Зан үйлийн эдийн засаг

Сүүлийн 10-15 жилийн туршид эдийн засгийн шинжлэх ухаанд хамгийн их халуун яриа өрнөж буй салбар бол зан үйлийн эдийн засаг хэвээр байна. Зан үйлийн эдийн засаг нь эдийн засгийн онол болон сэтгэл судлал хоёрын зааг дээр үүссэн салбар ухаан юм. Зан үйлийн эдийн засаг нь хувь хүн болон байгууллагын эдийн засгийн шийдвэрт нөлөөлөх сэтгэл зүйн, нийгмийн, танин мэдэхүйн болон сэтгэл хөдлөлийн хүчин зүйлсийн нөлөөг судлаж эдгээр нь зах зээлийн үнэ, үр өгөөж, нөөцийн хувиарлалтад ямар үр дагавартай болохыг тогтоодог байна.

                                     
  • махбодын хүнд хөнгөн гэмтэл авдаг Өдөөн хатгалга дээрэлхэх нь түрэмгий зан үйлийн үүднээс гарч ирдэг Сургууль дээр сурагчид, суралцагсад нэгнээ шоглон
  • шашны ялгааг шашны сургаал хийгээд зан үйлийн талаас нь шинжилж, католик шашин уламжлалт сүсэг бишрэл, зан үйлийн тогтолцоотой, итгэл үнэмшлийн болон
  • хөдөлмөрт дурлах нь шинэ нийгмийн гол эрхэмлэл хэмээн дүгнэсэн байдаг. Зан үйлийн энэ загвар улс төрийн уламжлалт системийн өөрчлөлтөд хүргэдэг байна. Капиталист
  • энгийн гоёл чимэглэлийн эдлэлүүд илэрчээ. Мөн нас барагсадаа тусгай зан үйлийн дагуу оршуулдаг болсон. Тэд үхсэний дараах амьдралд итгэдэг байжээ. Иймэрхүү