ⓘ Мэдээлэл хайх гэдэг бол мэдээллийн нөөцийн цуглуулгаас шаардагдах мэдээлэлтэй хамааралтай мэдээллийн нөөцийг олж авах үйл ажиллагаа юм. Хайлт нь бүтэн бичвэр эс ..

Өгөгдлийн сан

Өгөгдлийн сан буюу Өгөгдлийн бааз нь зохион байгуулалттайгаар хадгалсан өгөгдлийн цуглуулга. Өгөгдлийн санд хандах, засварлах болон нэмэхэд хялбар байдлаар хийгдсэн байдаг. Өгөгдлийн сан нь талбар, бичилтүүд болон файлаас бүрддэг. Талбар гэдэг нь багана бүхий мэдээлэл бөгөөд бичилт нь нэг мөрөнд байгаа нийт мэдээллийг хэлдэг. Нийт оруулсан мэдээллээ нэр өгч сануулан, файл болгодог. Өгөгдлийн сан нь мэдээлэл хайх, статистик мэдээ гаргаж авахад хялбар байдгаараа давуу талтай. Мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлж буй газруудын хамгийн чухал зүйл бол өгөгдлийн сан байдаг. Тухайн үйлчлүүлэгчийн хүсэлтэд ...

QR код

QR код нь мэдээллийг машинаар маш түргэн хугацаанд олох болон унших арга юм. Түүний алдааг автоматаар засах технологи нь маш найдвартай ажиллах учир хэрэглээ нь ихээхэн өргөн тархсан байдаг. QR код нь үр ашигтай өгөгдөл хадгалах дөрвөн стандарт кодлол горимуудыг ашиглах мөн өөр өргөтгөлүүдэд ашиглаж болно. QR код системийн стандарт UPC баркодтой харьцуулахад түүний хурдан уншихад хялбар бөгөөд илүү хадгалах хүчин чадал нь автомашины үйлдвэрлэлээс гадна алдартай болсон. Энэхүү програм нь бүтээгдэхүүн хянах, эд тодорхойлох, цаг хугацаа хянах, баримт бичиг удирдлага, ерөнхий маркетинг зэрэг б ...

RC-6

RC-6 нь өмнөх RC-5 дээр суурилсан нууцлалын блок шифр алгоритм. Анх RC-6 алгоритмыг Америкийн Үндэсний стандарчлалын газраас 1997 онд зарлагдсан Advanced Encryption Standard уралдаанд зориулан RSA лабораторт 1998 онд зохиосон. Уг уралдааны сүүлийн шатанд шалгарсан 5 алгоритм -ын нэг юм. Хэдийгээр уралдаанд Rijndeal алгоритм ялж AES гэж нэрлэгдсэнээр стандарт болон гарсан ч RC-6 алгоритм нь энгийн шинж чанар, хурдан гүйцэтгэлээрээ өнөөг хүртэл хэрэглээтэй, тодорхой аюулгүй байдлыг хангасан хэвээр байна. Ерөнхий бүтэц, үйлдэл нь RC5-тай ойролцоо. RC6 нь 2 RC5 зэрэг ажиллаж байгаа юм шиг байх ...

Бүтээлийн хулгай

Бүтээлийн хулгай гэдэг нь бусдын бүтээлийг зохиогчийн зөвшөөрөлгүйгээр бүхэлд нь болон хэсэгчлэн авч өөрийн нэрээр гаргахыг бүтээлийн хулгай буюу плагиат гэж нэрлэдэг. Заримдаа үүнийг оюуны хулгай гэж нэрлэдэг тохиолдол ч бий. Бусдын бүтээлийг бүхэлд нь буюу ихэнх хэсгийг, эсвэл гол үндэслэлийг санаатайгаар ашиглаж, өөрийн болон гурав дахь хүний нэрээр гаргахыг оюуны хулгай буюу эрүүгийн гэмт хэрэг гэж үздэг. Зохиогчийн эрхийг зөрчсөн аливаа үйлдлийг хуулиар зохицуулдаг бөгөөд шүүхийн шийдвэрээр зохиогчийн жинхэнэ нэрийг сэргээхийн хамт зөвшөөрөлгүй бүтээлийг хэвлэн тараахыг хориглож, зохи ...

File Transfer Protocol

Клиентийн хүсэж байгаа мэдээллийг түүн рүү илгээх үүрэгтэй Клиентээс ирж байгаа хүсэлтийг хүлээн авч боловсруулдаг

Баавгай

Баавгай гэж Баавгайнхан овгийн хөхтөн амьтдыг хэлнэ. Баавгай нь нохой төрхтөн махан идэштэн бөгөөд сэлүүр хөлтөнтэй хамгийн ойр төрөл. Хэдийгээр баавгайн одоо байгаа наймхан зүйл байдаг боловч, өргөн тархсан. Тухайлбал Ертөнцийн хойд хагас даяар, өмнөд хагаст хэсэгчлэн тархсан. Баавгай Хойд Америк, Өмнөд Америк, Европ, Азид тархаагүй Орчин үеийн баавгайн түгээмэл шинж чанар нь бүдүүн бахим хөл, том бие, урт хоншоор, сэгсгэр үс, эргэж хураагддаггүй таван хумс бүхий тавхайтай, хойд хөл дээрээ босдог, богино сүүлтэй. Цагаан баавгай голдуу мах иддэг бол, аварга хулсны баавгай бараг үргэлж хулс ...

                                     

ⓘ Мэдээлэл хайх

Мэдээлэл хайх гэдэг бол мэдээллийн нөөцийн цуглуулгаас шаардагдах мэдээлэлтэй хамааралтай мэдээллийн нөөцийг олж авах үйл ажиллагаа юм. Хайлт нь бүтэн бичвэр эсвэл бусад агуулгад суурилсан индексжүүлэлтэд суурилж болно. Мэдээлэл хайх гэдэг бол баримт бичиг хайх, баримт бичиг дотроос мэдээлэл хайх, түүнчлэн өгөгдөл, бичвэрэн өгөгдлийн хөмрөг, зураг, дуу мэтийг тайлбарласан мета өгөгдлийг хайх шинжлэх ухаан юм.

Мэдээлэл хайх автоматжуулсан системийг мэдээллийн халилтыг багасгахад ашигладаг. Олон их сургууль, нийтийн номын сан IR буюу мэдээлэл хайх системийг ашиглан ном, сэтгүүл болон бусад баримт бичгийг хэрэглэх боломжоор хангадаг.

                                     

1. Тойм

Хэрэглэгчээс систем рүү квери англ. query оруулснаар мэдээлэл хайх үйл явц эхэлдэг. Квери гэдэг бол вэб хайлтын системд байдаг тэмдэгт мөр буюу стринг шиг шаардлагатай мэдээлэлд зориулсан албан мэдэгдэл юм. Квери нь тухайн цуглуулга дотроос цор ганц объектийг таньж олдоггүй. Харин тухайн кверитэй хамаарлын ялгаатай түвшнүүдэд таарах олон объектийг олох боломжтой.

Объект гэдэг бол агуулгын цуглуулга буюу өгөгдлийн хөмрөг дотор буй мэдээллээр төлөөлөгдсөн энтити юм. Хэрэглэгчийн квери нь өгөгдлийн хөмрөгийн мэдээлэлтэй харьцуулагдана. Гэвч өгөгдлийн хөмрөгийн сонгодог SQL кверитэй харьцуулахад мэдээлэл хайлтын үр дүн кверитэй таарах албагүй учир үр дүн нь ихэвчлэн чансаагаараа эрэмбэлэгдсэн байдаг. Энэхүү чансаа нь өгөгдлийн хөмрөгийн хайлт болон мэдээлэл хайлтын хоорондох гол ялгаа юм.

Хэрэглээнээс хамааран өгөгдлийн объект нь баримт бичиг, зураг, аудио, оюуны зураглал, видео гэх мэт олон янз байж болно. Баримт бичгүүдийг ихэвчлэн мэдээлэл хайлтын системд шууд хадгалдаггүй. Харин баримт бичгийн орлуулга буюу мета өгөгдлөөр төлөөлүүлсөн байдаг.

Ихэнх мэдээлэл хайлтын систем тухайн өгөгдлийн хөмрөг доторх объект бүр тухайн кверитэй хэр сайн таарч байгаад оноо өгч тооцоолдог. Топ чансаатай объектуудыг хэрэглэгчид харуулна. Хэрэв хэрэглэгч кверигээ боловсронгуй болгохыг хүсвэл дээрх үйл явцыг дахин давтана.

                                     

2. Загварын төрлүүд

Мэдээлэл хайлтын стратегиудыг ашиглан хамааралтай баримт бичгүүдийг үр нөлөөтэйгөөр хайхын тулд тухайн баримт бичгүүдийг ихэвчлэн зохих төлөөлөл рүү нь хувиргадаг. Хайлтын стратеги бүр өөрийнхөө баримт бичгийг төлөөлөх зорилгоор тодорхой загварыг өөртөө хамруулдаг. Баруун талд байгаа зурагт зарим нийтлэг загварыг харуулав. Зурагт буй загваруудыг дараах хоёр хэмжээсээр айжуулав: математикийн суурь ба тухайн загварын шинж чанар.

                                     

3. Leading IR Research Groups

 • Information Retrieval Group at the University of Glasgow
 • Center for Intelligent Information Retrieval CIIR at the University of Massachusetts Amherst
 • Information Retrieval Group THUIR at Tsinghua University
 • Information and Language Processing Systems ILPS at the University of Amsterdam
                                     
 • суурилсан индексжүүлэлтэд суурилж болно. Мэдээлэл хайх гэдэг бол баримт бичиг хайх баримт бичиг дотроос мэдээлэл хайх түүнчлэн өгөгдөл, бичвэрэн өгөгдлийн
 • ажиллаж мэдээлэл хайх олох, бичих, засварлах үүрэг хүлээсэн албан тушаалыг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл, сурвалжлагч нь мэдээ болох үйл явдал, сэдвийг хайх олох
 • Zeit сонинд сэтгүүлчээр ажиллаж байжээ. Мэдээллийг нягтлахуй номонд мэдээлэл хайх олж авах, хүлээн авах, түгээх үйл явцад сэтгүүл зүйн судалгаа, баримт
 • оруулсан мэдээллээ нэр өгч сануулан, файл болгодог. Өгөгдлийн сан нь мэдээлэл хайх статистик мэдээ гаргаж авахад хялбар байдгаараа давуу талтай. Мэдээллийн
 • эргэх хурдтай. SCSI хатуу дискүүд 10000, 14000 - ийн хурдтай байдаг. Мэдээлэл хайх хугацаагаар нь хатуу дискийг чансаалдаг. Maxtor - ын дамжуулах хурд 133
 • газар, - мэргэжлийн болон аж ахуйн холбоодын мэдээлэл - ажил хайх ажил олгох тухай сонин сэтгүүлийн мэдээлэл - үйлдвэрийн газрын дотоодод ажлын байрны
 • information Энэ бол хүн бүр мэдээллийг хуулиар зөвшөөрөгдсөн аливаа аргаар эрж хайх хүлээж авах, дамжуулах, түгээх эрх юм. Мэдээллийн эрх чөлөө гэдэг нь үгийн
 • холбоосууд өгөгдөл - д хадгалагдаж байгаа нь ялгаатай, бас нөөц дотор өгөгдөл хайх холбогдох өгөгдөл цуглуулж холбох үзэл баримтлалыг ашигладаг. График өгөгдлийн
 • Шинэ Англи болон Нэгдсэн улсын хойд хэсэгээр түргэн урсгалтай гол мөрөнг хайх болсон. Морьны явалтын хүчээр үйлдвэрлэл нь эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй
 • нь төхөөрөмж рүү товчлуурыг даран холбоо нэмнэ хаягаа нээж эсвэл QR кодыг хайх дараа нь и - мэйл буюу мессеж зохиож болох юм. Тэд бий болгох болон бусад хайлт
 • хослуулах, SQL дэмждэг. Урвуу файл эсвэл урвуу индекс нь мэдээллийн агуулга хайх хүснэгтэд түлхүүрүүд болгон ашиглаж байгаа бөгөөд хүснэгтийн утга өгөгдсөн