ⓘ Нийгэм - Нийгэм, Иргэний нийгэм, соёлын антропологи, Мэдээллийн нийгэм, эдийн засгийн ухаан, Нийгэм, улс төр, хэвлэл мэдээлэл, Вьетнам, Социализм, Хөвсгөл сум ..

Нийгэм

Нийгэм гэдэг нь өргөн утгаараа хүмүүсийн зохион байгуулалттай, чиг зорилготой харилцаа, үйл ажиллагааны систем, тэдгээрийн үр дүнд бий болсон үнэт зүйлсийн нэгдэл, өөрийгөө байнга нөхөн сэргээж байдаг бие даасан тогтолцооны нийлбэр юм.

Иргэний нийгэм

Иргэний нийгэм төрийн зохион байгуулалтын зэрэгцээ иргэдийн идэвхитэй амьдралын хэв маяг оршиж байдаг тухай эртний Грек, Ромын сэтгэгчид анх тэмдгэлжээ. Харин энэ нь нилээд хожим 18-р зууны сүүл, 19-р зууны эхэн үеэс" иргэний нийгэм” гэдэг ухагдахуун улс төрийн амьдралаас тусгай бие даасан ойлголт болж эхэлжээ. Уг ойлголтыг хөгжүүлэхэд Т.Гоббс, Ж.Локк, Ш.Монтеське, Ж.Руссо, Г.Гегель, И.Кант, К.Маркс нар болон сүүл үеэс М.Вебер, П.Сорокин, С.Франк, Г.Алмонд, К.Поппер нарын эрдэмтэд ихээхэн үүрэг гүйцтгэсэн ажээ. Иргэний нийгэм гэдэг ойлголтыг хамгийн өргөн утгаар нийгмийн хөгжлийн тодорхой ...

Нийгэм соёлын антропологи

Нийгэм-соёлын антропологи нь хүний нийгэм, соёлын олон янз байдлыг бүх талаас нь, угсаатны зүйн буюу тодорхой нэгэн нийгэм соёлыг судлаач биечлэн судлах, угсаатны судлал буюу судлаач хэд хэдэн соёлыг харьцуулан судлах замаар судалдаг нийгэм хүмүүнлэгийн ухаан юм. Нийгэм-соёлын антропологи нь гэр бүл, ураг төрөл, улс төр, эдийн засаг, урлаг, шашин шүтлэг гэх мэт хүний амьдралын бүхий л талыг хоорондын уялдаа холбоонд нь судалдаг хамрангуй ухаан юм. Ингэхдээ аливаа нийгэм, соёлыг зөвхөн судлаачын нүдээр буюу гаднаас нь төдийгүй тухайн соёлын төлөөлөгчдийн нүдээр буюу дотроос нь ойлгохыг хичэ ...

Мэдээллийн нийгэм

Мэдээллийн нийгэм. Энэ нэр томъёог хэд хэдэн утгаар хэрэглэдэг. Үүнд: 1. Аж үйлдвэржсэний дараах нийгмийн хамгийн сүүлчийн төрлийн нэг. 2. Аж үйлдвэржсэн нийгмийн хөгжлийн хамгийн сүүлчийн үе шат. 3. Нийгэм-эдийн засгийн формацийн өвөрмөц төрөл. 4." Мэдээллийн соёл иргэншил” болох хүн төрөлхтний хөгжлийн шинэ үе гэх мэт. Мэдээллийн нийгмийн тухай нийгэм-улс төрийн үзэл баримтлал хэд хэдэн хөгжингүй орнуудад 70-аад оны эцэс, 80-аад оны эхэнд бараг нэгэн зэрэг үүсчээ. Энэ чиглэлийн хамгийн нэртэй төлөөлөгчид бол А.Турен, П.Серван-Шрайбер, М.Понятовский, М.Хоркхмайер, Ю.Хабермас, Н.Луман, М.М ...

Нийгэм эдийн засгийн ухаан

Нийгэм эдийн засгийн ухаан (англи: socioeconomics)гэдэг нь эдийн засгийн үзэгдлүүд болон нийгмийн үзэгдлүүдийн хоорондын холбоог судалдаг шинжлэх ухаан юм.

Нийгэм, улс төр, хэвлэл мэдээлэл

Нийгэм, улс төр, хэвлэл мэдээлэл”. Сэтгүүл зүйн доктор Б.Болд-Эрдэнийн бичсэн энэ бүтээл нь нийгэм, улс төр, хэвлэл мэдээллийн харилцааны асуудлыг онол, практик, арга зүйн үүднээс тусгаж, олон түмний улс төрийн ухамсар, соёл, сэтгэлгээ төлөвшихөд ХМХ-ийн үр нөлөөний асуудлыг нэлээд өргөн хүрээнд авч үзсэн нэг сэдэвт зохиол юм. Энэ бүтээлд зохиогч ардчилсан нийгэм дэх олон нийтийн мэдээллийн харилцааны үүрэг, ач холбогдол, олон нийтийн мөн чанар, онцлог, түүний нийгмийн байр суурь, үүрэг, ардчилсан нийгмийн тухай ойлголт, олон нийтийн улс төрийн ухамсрын төлөвшилд сонин хэвлэлийн үзүүлэх нө ...

Вьетнам

Вьетнам, албан ёсоор Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улс нь Энэтхэг-Хятадын хойгийн зүүн хэсэгт орших орон юм. Хойд талаараа Хятад, баруун хойд талаараа Лаос, баруун өмнөд хэсгээрээ Камбож улсуудтай хиллэнэ. Зүүн талд нь Өмнөд Хятадын тэнгис оршдог. Вьетнам нь 85 сая гаруй хүн амтай бөгөөд үүгээрээ дэлхийд арван гуравт жагсдаг.

Социализм

Социализм - XIX зууны дунд үед баруун европт аж үйлдвэржилтийн их сэргэлтийн дүнд үүссэн пролетарийн үзэл суртал болон гарч ирсэн. Үндэслэгч К.Маркс, Ф.Энгельс, В.Ленин – нийгмийг хувьсгалын үндсэн дээр өөрчлөн пролетарийн диктатур тогтоож ангигүй, төргүй нийгмийг байгуулахыг зорьсон. Гол үзэл баримтлал нь: Нийтийн, нийгмийн өмчид суурилсан нийгэм Бүгдээр тэгш байдалтай орших Хувьсгалт өөрчлөлтөөр нийгмийг хөгжүүлэх; Хамтын зарчим зэрэгт шүтдэг.

Замын-Үүд сум

Замын-Үүд сум - Монгол улсын Дорноговь аймгийн харъяат сум. Тус суманд байрлах Замын-Үүд өртөө нь Монгол улс, БНХАУ-г холбосон төмөр замын цорын ганц боомт бөгөөд БНХАУ талын Эрээн хоттой холбогдоно. Тус боомтоор 2004 онд 950.000 хүн хил нэвтэрсэн тооцоо бий.Чойр хотоос Сайншандаар дайран Замын-Үүд орох 432 км урттай засмал замтай. "Замын-Үүдийн эдийн засгийн чөлөөт бүс" 2004 онд бий болжээ. Уг бүс нь Замын-Үүд болон Хятадын хилийн хооронд 900 га газрыг эзлэн оршино

Хөвсгөл сум

Энэ сумыг адилхан оноосон нэртэй Хөвсгөл аймаг, Хөвсгөл нуур хоёроос ялган таниарай. Хөвсгөл - Монгол улсын Дорноговь аймгийн харъяат сум. Энэ сумаас Тугч овгийнхны үе уламжилж хадгалж хамгаалж, шүтэж ирсэн есөн хөлт цагаан туг олдсон болно.

                                     

ⓘ Нийгэм

 • Нийгэм гэдэг нь өргөн утгаараа хүмүүсийн зохион байгуулалттай, чиг зорилготой харилцаа, үйл ажиллагааны систем, тэдгээрийн үр дүнд бий болсон үнэт зүйлсийн
 • Иргэний нийгэм төрийн зохион байгуулалтын зэрэгцээ иргэдийн идэвхитэй амьдралын хэв маяг оршиж байдаг тухай эртний Грек, Ромын сэтгэгчид анх тэмдгэлжээ
 • Нийгэм - соёлын антропологи нь хүний нийгэм соёлын олон янз байдлыг бүх талаас нь, угсаатны зүйн буюу тодорхой нэгэн нийгэм соёлыг судлаач биечлэн судлах
 • Мэдээллийн нийгэм Информационное общество. Information society Энэ нэр томъёог хэд хэдэн утгаар хэрэглэдэг. Үүнд: 1. Аж үйлдвэржсэний дараах нийгмийн
 • Нийгэм эдийн засгийн ухаан англи: socioeconomics гэдэг нь эдийн засгийн үзэгдлүүд болон нийгмийн үзэгдлүүдийн хоорондын холбоог судалдаг шинжлэх ухаан
 • Нийгэм улс төр, хэвлэл мэдээлэл УБ. 1999. 11.5 х.х. Сэтгүүл зүйн доктор Б.Болд - Эрдэнийн бичсэн энэ бүтээл нь нийгэм улс төр, хэвлэл мэдээллийн харилцааны
 • онд НҮБ - ын аюулгүйн зөвлөлийн байнгын бус гишүүн болжээ. Бүгд Найрамдах Нийгэм Журамт Вьетнам Улс 1977 онд НҮБ - ын гишүүн болсон. Олон улсын засгийн газар
 • Социализм лат. societus - нийгэм - XIX зууны дунд үед баруун европт аж үйлдвэржилтийн их сэргэлтийн дүнд үүссэн пролетарийн үзэл суртал болон гарч ирсэн
 • АЖЛЫН ТАЙЛАН. Дорноговь аймгийн статистикийн хэлтэс. Дорноговь аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдал - 2011 он. Сайншанд 2012 он. www.medeelel.mn Замын - Үүдийн
 • Дорноговь аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдал - 2011 он. Сайншанд 2012 он. Дорноговь аймгийн статистикийн хэлтэс. Сумдын нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн
 • Дорноговь аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдал - 2011 он. Сайншанд 2012 он. Дорноговь аймгийн статистикийн хэлтэс. Сумдын нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн
 • тэргүүн сарын шинийн 1 Үндсэн өгүүлэл: Улс төр 2018 онд Үндсэн өгүүлэл: Нийгэм соёл 2018 онд 2018 оны 2 сарын 9 нд 20: 00 БНСУ - ын Пёнчан хотод хүн төрөлхтний