ⓘ Орон зай - Цахилгаан орон, Огторгуй, Хаягийн орон зайн тодорхойлогч, Инерциал тооллын систем, Интерференц, Цүнхээл маркетинг ..

Цахилгаан орон

Физикийн шинжлэх ухаанд цахилгаан цэнэгийн эргэн тойрон дахь орон зай нь эсвэл хугацаанаас хамааран өөрчлөгдөх соронзон ороны орчин нь цахилгаан орон гэж нэрлэгддэг шинж чанарыг агуулж байдаг. Энэхүү цахилгаан орон нь бусад цахилгаан цэнэгтэй биеүүдэд хүчний үйлчлэл үзүүлдэг. Цахилгаан ороны ойлголтыг Майкл Фарадей гэдэг физикч физикийн шинжлэх ухаанд оруулж ирсэн. Цахилгаан орон нь ньютон/кулон N C −1 гэсэн СИ системийн нэгжээр илэрхийлэгдэх вектор орон бөгөөд мөн вольт/метрээр V m −1 тодорхойлогддог. Аливаа цэг дээрх ороны чиглэлийг тухайн цэг дээр байрлуулсан эерэг туршуул цэнэг дээр үй ...

Огторгуй

Огторгуй гэдэг нь объектын байрлал, чиглэлийг заадаг хязгааргүй гурван хэмжээст орон зай юм. Хэдийгээр бодит орон зайг гурван шулуун шугмаар илэрхийлдэг боловч орчин үеийн физикт дөрвөн хэмжээст хугацаат-орон зайн нэг хэсэг нь бидний мэдэрдэг огторгуй юм гэж үздэг. Огторгуйн тухай ойлголт нь үндсэн физкийн хамгийн чухал гол ойлголт болно. Одоог болтол гүн ухаанчид огторгуй нь тусдаа зүйл эсвэл олон зүйлсийн холбоос, эсвэл том зүйлийн нэгэн хэсэг талаар хоорондоо маргаантай байдаг.

Хаягийн орон зайн тодорхойлогч

Сүүлийн үеийн процессорын архитектурууд нь санах ойн орон зайгаар дамжуулан тэдгээрийг дугаараар тодорхойлох TLB бүртгэлтэй харьцаж TLB-ын ашиглалтыг оновчилдог. Хөрвүүлэлтйийн кеш буфер нь ASID –г агуулна. HELEN үйлдлийн системд ASID хэмээх нэр томьёо нь mips32-ын нэр томьёоноос гаралтай ба хаягийн орон зайн тодорхойлогч дугаартай хамааралтайгаар ашиглагддаг. Процесс бүрт цор ганц хаягийн орон зайн тодорхойлогчASID байдаг ба энэ нь хаяглалын орон зайн хамгаалалтаар хангаж өгдөг. TLB нь виртуаль хуудсын дугаарлалтыг ашиглахад тухайн үед нь виртуаль хуудастай ажиллаж байгаа процесс хаягийн ...

Инерциал тооллын систем

Инерциал тооллын систем гэдэг нь Ньютоны нэг болон хоёр дугаар хуулиуд биелдэг тооллын системийг хэлдэг. Ньютоны хуулиуд нь нар болон бусад ододтой харьцангуйгаар эргэлдэх болон хурдассах хөдөлгөөн хийхээс бусад аливаа тооллын системд хүчинтэй байдаг. Тэгвэл инерциал системд бие нь түүнд зөвхөн физик хүч үйлчлэх үед л хурдассах бөгөөд Ньютоны нэг дүгээр хууль ёсоор бол биед үйлчлэх нийт хүч нь тэг үед тайван байсан бие тайван байх бөгөөд жигд хөдөлж байсан бие жигд хөдөлсөөр байх болно. Тухайлбал шулуун шугамын дагуу тогтмол хурдтайгаар хөдлөнө гэсэн үг.

Интерференц

Гэрлийн интерференц Хэлбэлзлүүд эсвэл долгионууд хоорондоо орон зай цаг хугацаанд тогтвортой зохицсон байх төлөвийг когерентжил гэнэ. Орон зайд хязгааргүй үргэлжилсэн бөгөөд тодорхой тогтмол давтамжтай долгионууд буюу монохроматик долгионууд когерент чанартай. Бодит үүсгүүрүүд монохроматик гэрэл цацдаггүй тул хоорондоо үл хамаарах үүсгүүрүүдээс цацагдасан долгионууд ямагт когерент биш. Үүсгүүрүүдийн атомууд гэрлийг 10-8 сек хугацааны турш цацдаг. Зөвхөн энэ хугацаны туршид атомуудын цацсан долгионуудын хэлбэлзлийн амплитуд ба фаз тогтмол байж чадна. Маш хугацаанд тогтмол амплитууд ба давта ...

Цүнхээл маркетинг

Маркетингийн ухаанд зах зээлийн нөхцөл байдал, тархалтын байдлыг хоёр янзаар тайлбарласан байдаг нь масс маркетинг болон цүнхээл маркетинг буюу сул орон зайг эзлэх маркетинг юм. Масс маркетинг нь зах зээлийн нийт масс руу тэмүүлэх стратеги баримталдаг бол сул орон зайг эзлэх буюу цүнхээл маркетинг нь тухайн зах зээлд байгаа сул орон зай руу тэмүүлэх стратегийг баримталдаг. Таны болон тухайн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж үзээгүй, үзэхийг хүсэхгүй байгаа тэр хүмүүс таны бизнесийн сул орон зай юм. Бизнест амжилт олохын эх үүсвэр бол сул байгаа зах зээлийг өөрт ашигтайгаар татах явдал байдаг. Сул о ...

                                     

ⓘ Орон зай

  • цахилгаан цэнэгийн эргэн тойрон дахь орон зай нь эсвэл хугацаанаас хамааран өөрчлөгдөх соронзон ороны орчин нь цахилгаан орон гэж нэрлэгддэг шинж чанарыг агуулж
  • гурван хэмжээст орон зай юм. Хэдийгээр бодит орон зайг гурван шулуун шугмаар илэрхийлдэг боловч орчин үеийн физикт дөрвөн хэмжээст хугацаат - орон зайн нэг хэсэг
  • хаягын орон зайн тодорхойлогчидтой бэлтгэгдэнэ. Түүнээс гадна процессор дэх идэвхтэй хаягын орон зай бүр идэвхтэй гэдгээ санана. Хаягын орон зай бүр хүчинтэй
  • орон зай болон абсолют цаг хугацааны ойлголтод хамаардаг. Дээрх хоёр таамаглалыг авч үзээд өөр өөр инерциал тооллын систем дэхь хоёр үзэгдлийн орон зай
  • Хэлбэлзлүүд эсвэл долгионууд хоорондоо орон зай цаг хугацаанд тогтвортой зохицсон байх төлөвийг когерентжил гэнэ. Орон зайд хязгааргүй үргэлжилсэн бөгөөд
  • таны бизнесийн сул орон зай юм. Бизнест амжилт олохын эх үүсвэр бол сул байгаа зах зээлийг өөрт ашигтайгаар татах явдал байдаг. Сул орон зайг эзлэх маркетингийн
  • Барилгын акустик нь барилгын физик тухайлбал акустик байшингийн дотоод орон зай ба гадаад ертөнц хоёрын хоорондох дуу чимээний тархалт уг байгууламжид
  • хугацаатай концессээр олгох мөн Молоам гэгч группт Монгол улсын агаарын орон зай гадаад худалдааны эрхийг 60 жилийн хугацаатай олгох тухай гэрээнүүд бөгөөд
  • logical address space - орон зай хэмээн нэрлэдэг.Бүх physic address багцад logical address багтдаг ба түүнийг физик хаяглалтын орон зай гэж нэрлэдэг.Тэдгээр
  • болгон тавгийн идээ болгон засна. Хүн хоёр хөлөөрөө хорвоог туулж, орон зайнаас орон зай руу урагшлахын бэлгэдэл болсон ул боов гэж нэрлэсэн байна. Commons: