ⓘ Хугацаа - Цаг хугацаа, Ачаалагдсан хугацаа, Ачаалах хугацаа, Хүлээлтийн хугацаа, Компьютерийн ухаан, Системийн хариулахын хугацаа, Алдагдсан цаг хугацаа ..

Цаг хугацаа

Цаг хугацаа өнгөрсөн, одоо, ирээдүй гэсэн гурван хэмжээст байх ба тэдгээрийн хооронд өрнөж буй үйл явдлын үргэлжлэх хугацааны хэмжүүр болдог. Эртнээс нааш цаг хугацааны тухай ойлголт нь шашин болоод шинжлэх ухааны гол чухал сэдэв асуудлын нэг байсаар ирсэн бөгөөд бүхий л салбарт хэрэглэхэд тохиромжтой байдлаар тодорхойлж ирсэн боловч эрдэмтэд үнэндээ тодорхойлж чадаагүй л байна. Тийм боловч бизнес, үйлдвэрлэл, спорт, шинжлэх ухаан мөн урлагийн салбаруудад өөр өөрийн гэсэн цаг хугацаа хэмжих системийг хэрэглэдэг. Гэхдээ зарим энгийн эргэлзээгүй тодорхойлолтууд байдаг" цаг хугацааны нэг aгши ...

Ачаалагдсан хугацаа

Хэрэв ачаалагдсан хугацаа нь санах ойд байгаа үйл ажиллагааны хаа нэгтээ цуглуулсан хугацааг мэдээгүй үед, дараа нь эмхлэгч,зохиогч кодыг үүсгэнэ.Энэ нөхцөлд, эцсийн холбоо саатах хүртэл хугацаа ачаалагдана. Хэрэв эхлэх хаяг өөрчлөгдөхөд,бид энэ өөрчлөгдсөн утгыг хэрэглэгчийн кодонд багтаан дахин ачаалах хэрэгтэй.

Ачаалах хугацаа

Ачаалах хугацаа/load time/ Хөрвүүлэлт хийж байх үед процесс нь санах ойн хаана байрлах нь тодорхойгүй бол хөрвүүлэгч байршлыг нь шилжүүлж болдог код-ыг үүсгэдэг. Энэ тохиолдолд процесс хаана байрлах нь программыг ачаалах үед тодорхойлогдоно. Хэрвээ эхний хаяг өөрчлөгдвөл энэ өөрчлөгдсөн утгыг оруулахын тулд зөвхөн хэрэглэгчийн кодыг ачаалахад болно. Хөрвүүлэлтийн хугацаа, ачаалах хугацаа ба хаяглалтын аргууд нь логик болон физик хаягуудтай адил зохион байгуулагдана. Харин програмын биелэлтийн хугацаан дахь хаяглалт логик болон физик хаягуудад ялгаатай. Энэ тохиолдолд логик хаягыг виртуал х ...

Хүлээлтийн хугацаа (Компьютерийн ухаан)

Компьютерийн ухааны хүлээлтийн хугацаа гэх ойлголт нь төв процессорын хугацаа хуваарилах үйл явцтай холбоотой ойлголт юм. Төв процессорын хугацаа хуваарилах алгоритм нь оролт, гаралтын үйлдэл хийх болон гүйцэтгэлд зарцуулах хугацаанд нөлөөлдөггүй. Харин гагцхүү програмын үйлдлүүд бэлэн дараалалд хүлээх хүлээлтийн нийт хугацаанд нөлөөлөх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл төв процессорын хугацаа хуваарилах алгоритм нь ямар зохиогдсоноос шалтгаалан нэг програмын нэгж үйлдлийн цикл хэр их хүлээлтийн хугацаатай байх нь тодорхойлогдох юм.

Системийн хариулахын хугацаа

Хариулахын хугацаа нэг секундээс товч агуулга бага байх ёстой. Цагын хэсэг үйлдлийн систем нэг зэрэг компьютерийг дамжуулах олон хэрэглэгчдэд боломж олгоно. Хариулт цаг хүсэлтэд серверийн хариуны хир удаан хэрэглэгч хүлээхийг ярина. Дундаж ба хамгийн их хариулахын хугацааны хэмжээнүүд ачааны шалгалтын хамгийн хэрэгтэй үр дүнгүүд байдаг. Тэд сүлжээний хэрэглэгчийн мэдлэгийг хэмжинэ. Виртуаль хэрэглэгчид олон нэмэгдэж байх үед та хэрэглэгчид зөвшөөрөх хугацаанд хариуг гүйцэтгэхийг шалгах, эдгээр хэмжээнүүд шалгалтын үед өөрчлөгдөхийг харах ёстой. Цаг хариулт = Боловсруулалт цаг + хүлээх үе З ...

Алдагдсан цаг хугацаа

13 настай Сон-минь хүү найз нарын хамт ойд очоод нэгэн агуйгаас сонин өндөг олж хагална. Тэдний хувьд бүх хөдөлгөөн зогсож 20 жилийн дараа хөдөлгөөнд дахин ороход Сон-минь гуч гаран настай болсон байв. Энэ хачирхалтай явдлаас Сү-ринь охин хүүхэд хэвээр үлдсэн ба Сон-миньтэй эргэн уулзана.