ⓘ Эрчим хүч - Сэргээгдэх эрчим хүч, Усны эрчим хүч, Цөмийн эрчим хүч, Цахилгаан эрчим хүч, Салхины эрчим хүч, Москвагийн эрчим хүчний дээд сургууль ..

Сэргээгдэх эрчим хүч

Сэргээгдэх эрчим хүч гэдэг нь байгаль дээр тасралтгүй нөхөн сэргээгдэж байдаг энерги бөгөөд үүнд нарны эрчим хүч, салхины эрчим хүч, усны эрчим хүч, биомассын эрчим хүч, далайн татралт, түрэлтийн эрчим хүч, газрын гүний дулааны эрчим багтдаг. 2005- 2006 оны байдлаар Дэлхий дээр үйлдвэрлэсэн нийт эрчим хүчний 18%-ийг сэргээгдэх эрчим хүчнээс гарган авсан байна. Үүний 13%-ийг уламжлалт түлш болох модноос, 3%-ийг уснаас, 1.3%-ийг нарны эрчим хүчнээс, үлдэх 0.8% орчмыг нь газрын гүний дулаан, салхи, нар, далайн эрчим хүчийг ашиглан гарган авч байна. Дэлхийн дулаарал, газрын тосны үнийн өсөлт з ...

Усны эрчим хүч

Усны урсгалын хөдөлгөөний энерги нь уснаас эрчим хүч үйлдвэрлэх үндсэн элемэнт болдог бөгөөд энэ нь тухайн бүс нутгийн цаг уур, усны урсац, газарзүйн болон геодизийн нөхцлөөс хамаардаг. Усан цахилгаан станцад усны урсгалын потенциал, кинетик энергийг турбины механик энергиэр дамжуулан генераторт цахилгаан энергид хувиргах хувиргалт хийгдэнэ. Урсгалын энергийг ашиглах нөхцөл нь жилийн туршид голын урсацын өөрчлөлт, цаг уурын нөхцөл, голын болон усан сангийн усны түвшний өөрчлөлт, олон жилийн дундаж үзүүлэлт гэх мэт олон зүйлээс хамаардаг.

Цөмийн эрчим хүч

Цөмийн эрчим хүч гэдэг нь цөмийн урвалыг хяналттайгаар гүйцэтгэх замаар гарган авдаг эрчим хүч юм. Цөмийн цахилгаан станцууд өдгөө цөмийн задралын урвалаас гарах дулаанаар усыг халаан уур болгон хувиргаж, түүгээр эрчим хүч үүсгэх аргыг ашигладаг. 2009 онд дэлхий дээр үйлдвэрлэгдсэн нийт эрчим хүчний 13–14%-г цөмийн эрчим хүч эзэлжэ байна. Түүнчлэн цөмийн эрчим хүч ашиглан явдаг 150 гаруй хөлөг онгоц бий. 2018 оны 01 дүгээр сарын 25-ны байдлаар дэлхийн 30 оронд нийт 448 цөмийн эрчим хүчний реактор эрчим хүч үйлдвэрлэн ажиллаж байгаа ба 15 улсад 58 цөмийн эрчим хүчний реактор баригдаж байна. ...

Цахилгаан эрчим хүч

Цахилгаан эрчим хүч гэдэг бол цахилгаан цэнэг болон урсгалтай холбоотой физикийн үзэгдлийн цогц юм. Цахилгаан эрчим хүч нь аянга цахилгаан, статик цахилгаан, цахилгаан соронзон индукци болон гүйдлийн урсгал гээд хүмүүсийн сайн мэдэх өргөн цар хүрээ бүхий үйлчлэл үзүүлдэг.

Салхины эрчим хүч

Салхины эрчим хүч эсвэл салхин цахилгаан станц гэдэг нь сэргээгдэх эрчим хүчний эx үүсвэрийг хэлнэ. Салхинаас эрчим хүчийг гаргаж авахын тулд салхины кинетик энергийг буюу атмосферийн хөдөлгөөнт агаарын урсгалыг техникт ашиглан гаргаж авна. Салхины энергийг техникт маш эртнээс ашиглаж ирсэн бөгөөд ялангуяа салхин тээрэм болон далбаат усан онгоцонд хэрэглэж байв. Харин өнөөдөр салхин турбин ашиглан цахилгаан эрчим хүчийг гаргаж авч байгаа салхины энергийн ашиглалтын хамгийн чухал хэлбэр болж байна. Зөв газар байрлуулан ашиглаж байгаа салхин турбинууд нь уламжлалт дулааны цахилгаан станцуудт ...

Москвагийн эрчим хүчний дээд сургууль

Москвагийн эрчим хүчний дээд сургууль) нь 1930 онд байгуулагдсан, ОХУ-ын техник технологийн салбарын сургууль бөгөөд эрчим хүч, электрон техник болон мэдээлэл технологийн салбарт дэлхийд тэргүүлэгч сургуулиудын нэг юм. Өнөөгийн байдлаар тус сургууль нь 12 салбар сургууль, 70 тэнхим, 176 эрдэм шинжилгээний лаборатори, туршилтын үйлдвэр, сургалт судалгааны зориулалттай дулааны станц, номын сан, "Энергия" спорт цогцолбор, оюутны дотуур байрууд, мөн соёлын төвтэй.

                                     

ⓘ Эрчим хүч

 • Сэргээгдэх эрчим хүч гэдэг нь байгаль дээр тасралтгүй нөхөн сэргээгдэж байдаг энерги бөгөөд үүнд нарны эрчим хүч салхины эрчим хүч усны эрчим хүч биомассын
 • Усны урсгалын хөдөлгөөний энерги нь уснаас эрчим хүч үйлдвэрлэх үндсэн элемэнт болдог бөгөөд энэ нь тухайн бүс нутгийн цаг уур, усны урсац, газарзүйн
 • Цөмийн эрчим хүч гэдэг нь дэлбэрэлтийн бус цөмийн урвалыг хяналттайгаар гүйцэтгэх замаар гарган авдаг эрчим хүч юм. Цөмийн цахилгаан станцууд өдгөө цөмийн
 • Цахилгаан эрчим хүч гэдэг бол цахилгаан цэнэг болон урсгалтай холбоотой физикийн үзэгдлийн цогц юм. Цахилгаан эрчим хүч нь аянга цахилгаан, статик цахилгаан
 • Салхины эрчим хүч эсвэл салхин цахилгаан станц гэдэг нь сэргээгдэх эрчим хүчний эx үүсвэрийг хэлнэ. Салхинаас эрчим хүчийг гаргаж авахын тулд салхины
 • онд байгуулагдсан, ОХУ - ын техник технологийн салбарын сургууль бөгөөд эрчим хүч электрон техник болон мэдээлэл технологийн салбарт дэлхийд тэргүүлэгч
 • Герман нь хөгжингүй орнуудаас сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэлээр одоогоор тэргүүлж байгаа бөгөөд нийт эрчим хүч үйлдвэрлэлийн 25 - ийг сэргээгдэх үүний 22
 • хуримтлагдсан дулаан юм. Энэ нэг ёсондоо газар доор хадгалсан сэргээгдэх эрчим хүч гэсэн үг бөгөөд энэхүү дулааны энергийг авч ашиглах боломжтой юм. Газрын
 • эхэлж газар тариалан далайцтай хөгжих болжээ. Үндсэн өгүүлэл: Сэргээгдэх эрчим хүч 2015 оны байдлаар Монголд салхин цагаан станцаас гаргаж байгаа цахилгааны
 • Цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт Сэргээгдэх эрчим хүч Усны эрчим хүч Нар болон салхины эрчим хүч Эрчим хэмнэлтийн төслүүд Худалдаа борлуулалт Эрчим хүчний
 • нь 1секундэд 100Ж цахилгааны эрчим хүч хэрэглэн асна гэсэн үг юм. Вт чадал их байна гэдэг нь нэгж хугацаанд хэрэглэх эрчим хүч их байхыг харуулна.