ⓘ Эрүүл мэнд - Ажлын байранд эрүүл мэндийг дэмжих, Эрүүл мэндийн технологийн сургууль, Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн ..

Ажлын байранд эрүүл мэндийг дэмжих

Ажлын байранд эрүүл мэндийг дэмжих гэдэг нь ажил дээр нь хүмүүсийн эрүүл мэндийг сайжруулахын төлөөх ажил олгогч, ажиллагч ба нийгмийн хамтарсан чармайлт юм гэж 1997 оны Люксембургийн тунхаглалд тодорхойлсон байна. ДЭМБ ажлын байрыг 21-р зуунд эрүүл мэндийг дэмжих тэргүүлэгч орчин байх болно гэж үзэж байна. Учир нь ажлын байр нь ажиллагчдын" бие махбодын, оюуны, эдийн засгийн хийгээд нийгмийн сайн сайхан байдалд” нөлөөлдгийн зэрэгцээ" томоохон бүлэг хүмүүсийн эрүүл мэндийг дэмжих зохистой нөхцөл, дэд бүтцээр ч хангах боломжтой байдаг” аж. Люксембургийн тунхаглалд ажилтнуудын эрүүл мэнд, ам ...

Эрүүл мэндийн технологийн сургууль

ЭМШУИС–ийн бүрэлдэхүүний Эрүүл Мэндийн Технологийн сургууль нь анагаах ухааны боловсрол эзэмшүүлдэг ууган сургууль бөгөөд 80 гаруй жилийн баялаг түүхтэй, эрдмийн их өргөө юм. Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарт 30 гаруй мянган мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэж, одоо төгсөлтийн өмнөх сургалтаар 14 мэргэжилтэн, төгсөлтийн сургалтаар докторантур, магистрантурт, төгсөлтийн дараах сургалтаар төрөлжсөн нарийн мэргэжил олгох болон дээшлүүлэх сургалтыг тасралтгүй зохион байгуулдаг. "Олон улсын хөгжлийн нийтлэг хандлага, бүс нутгийн болон үндэсний эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, сургалт, судалгаа, эрүүл ...

Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага

Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага нь олон улсын эрүүл мэндийн асуудал, дэлхийн хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалахад үйл ажиллагаагаа чиглүүлдэг дэлхийн 194 орныг эгнээндээ нэгтгэсэн Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага –ын тусгай салбар байгууллага. 1948 онд байгуулагдаж Швейцар улсын Женев хотноо төвтэй үйл ажиллагаагаа явуулдаг. НҮБ-ын гишүүн улс орнууд ДЭМБ-ын Дүрмийг хүлээн зөвшөөрч гишүүн болдог.

Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн

1968 онд" Эрүүл Ахуй, Халдвар, Нян Судлалын Улсын Институт” нэртэйгээр анх байгуулагдаж аливаа өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг ариун цэвэр, эрүүл ахуй, халдвар судлалын чиглэлээр зохион байгуулж ирсэн тус хүрээлэн шинэ нийгмийн хэрэгцээ, шаардлага, томъёоллоор 1997 оноос Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн болон үйл ажиллагаагаа явуулж ирлээ. Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн өнөөдөр Монгол хүний эрүүл мэнд, түүнд нөлөөлж буй нийгэм, биологийн болон удамшлын хүчин зүйлсийг судлан нотолгоо бий болгох, түүнийгээ бодлого боловсруулах үйл явцад тусгуулах, нийгмийн эрүүл мэндийн ажлыг мэргэжил, арг ...

Эрүүл мэндийн сэтгүүл зүй

Эрүүл мэндийн сэтгүүл зүй буюу Анагаах ухааны сэтгүүл зүй бол анагаах ухааны мэдээ, онцлог шинж чанаруудын тухай мэдээ мэдээлэх юм. Англи хэлээр Medical journalism эсвэл Health journalism гэж нэрлэж ирсэн бол монгол хэлнээ Эрүүл мэндийн сэтгүүл зүй нэршлээр хэрэглэдэг. Эрүүл мэндийн сэтгүүл зүй нь анагаахын шинжлэх ухааны мэргэжлийн судалгааны нийтлэл шүүмж болон эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний сурталчилгаанаас ялгаатай байна. Эрүүл мэндийн сэтгүүл зүй нь ерөнхийдөө олон нийтэд, иргэдэд хандсан анагаах ухаан, эрүүл мэндийн нийтлэл мэдээ эрүүл мэндийн чиглэлийн тусгай хэвлэлд юмуу, олон нийтий ...

Дэмбэрэлийн Бадамцэцэг

Дэмбэрэлийн Бадамцэцэг нь хүний эрх, эрэгтэйчүүдийн тэгш эрхийн асуудал болон эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд, гэр бүлд хүлээх үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх, жендэрт суурилсан хүчирхийллийг бууруулахад эрэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд манлайлан ажиллаж байгаа хүний эрхийн зүтгэлтэн юм.

                                     

Самбуугийн Ламбаа

С. Ламбаа МУИС-ийг инженер, эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн. Монгол Улсын Их Хурлын гишүүнээр 1996-2000, 2004-2008, 2008-2012 онуудад гурван удаа сонгогдож байсан бөгөөд УИХ-ын Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны дарга, Эрүүл мэндийн сайд аар 2008-2012, 2016 онуудад томилогдон ажилласан. УИХ-ын даргын ахлах зөвлөх, Эрүүл мэнд спортын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга гэх мэт хариуцлагатай албан тушаал хашиж байсан.