ⓘ Амьд организмын сэдэв - Биотехнологи ..

Биотехнологи

Биотехнологи нь ямар нэгэн биологийн систем эсвэл организмыг ашиглан, хүний хэрэгцээтэй бүтээгдэхүүнийг сайжруулах эсвэл бий болгох процесс юм. Өөрөөр хэлбэл" биологийн систем, амьд организм эсвэл тэдгээрийн уламжлалыг ашиглан, тодорхой хэрэглээнд зориулан, бүтээгдэхүүн эсвэл процессыг, үйлдвэрлэх эсвэл сайжруулахтай холбоотой бүх төрлийн технологийн процессыг биотехнологи гэнэ. Үйл ажиллагаа болон багаж хэрэгслээс хамааран биоинженерчлэл болон биоэмнэлэгийн инженерчлэлийн салбаруудтай давхацдаг. Мянга мянган жилийн турш, хүн төрөлхтөн биотехнологийг, ХАА, хүнсний бүтээгдэхүүн ба эм бэлдмэ ...